• Andreja Bitenca 70, 1000 Ljubljana
  • Tel +386 31 432 331, Fax +386 1 53 75 751
  • info@merhamet.si

Poslanstvo in cilji

Humanitarna organizacija MERHAMET je dobrodelna organizacija, ki nudi pomoč posameznikom ali družinam pri premagovanju socialnih stisk in jim omogoča kakovostnejši način življenja. Na področju Slovenije delujemo že dobrih 20 let. Naše poslanstvo je nudenje neposredne nujne pomoči uporabnikom ter ozaveščanje strokovne in laične javnosti. Svojo dejavnost izvajamo po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti. Pri delu nas vodijo vrednote solidarnosti in socialne pravičnosti.

Cilj delovanja Humanitarne organizacije MERHAMET je oskrba in dvig materialnega, duhovnega in kulturnega standarda ljudi ne glede na njihovo versko, politično, narodnostno ali kakršnokoli drugo pripadnost.